top of page

Fråga proffsen

Tillitsakademin

En organiskt växande ledarakademi byggd på kollektiv intelligens, lärande organisation, evidensbaserad grund.

I den egna organisationen, regionalt, nationellt och tvärpolitiskt mellan offentlig organisation, folkvalda, forskning, civilsamhälle samt privat sektor. Nya relationer och ny kunskap uppstår genom en organiskt växande nätverk byggd på kollektivt intelligenta grupper och lärande. 

Mötesformen är ibland digital,

ibland fysisk, men oftast nationell

och i hybridform.

Advisory Board
bottom of page