top of page

Att leda och organisera nya mångfalds sverige

Företaget AdvisoryBoard övertygelse är att det finns en tydlig koppling mellan olika sätt att organisera och leda arbetet, hur människor mår och vad de presterar. Individers förmågor, berövad erfarenhet och kollektiv intelligens i samverkan med relevanta studier och vetenskap genomsyrar allt arbete inom företaget.    

bottom of page