top of page

SCROLL

Advisory Board

Att leda och organisera nya mångfalds-Sverige

RÅDGIVNING - ORGANISATION - LEDNING -UTVECKLING

Som chefer och ledare står man ständigt inför nya utmaningar. Chefskapet är ofta ensamt och otydligt avgränsat oavsett om det handlar om det löpande arbetet i vardagen, att leda människor, att utveckla organisation och verksamhet med mera. Många upplever att tiden går till att lösa andras uppgifter och släcka bränder. Att leda sig själv, enskilda individer, grupper och team kräver rätt förutsättningar. Enligt AdvisoryBoard finns det en tydlig koppling mellan olika sätt att organisera och leda arbetet, hur människor mår och vad de presterar. 

 

Har du och din chef och/eller du och dina underställda en löpande dialog som stärker en ömsesidig tillit, om arbetets innehåll och förutsättningar, kollegiesamverkan, om ambitioner och balans med mera?

 

Företaget AdvisoryBoard kan utveckla dig i ditt chefskap och vara stöd i organisationsfrågor och utvecklingsarbete samt tillföra kunskap med hjälp av interna och extrerna nätverk.

bottom of page