”Trygg i livet 2020”. Innovation för ungas ekonomi, boende, lärande, arbete och hälsa

 

Den 17julia sms 300dpi kopia december inledde vi tillsammans med Region Blekinge det första innovationsområdet av fem i syfte att identifiera och konkretisera nya och innovativa sätt att uppnå en högre grad av trygghet bland unga i Sverige fram till år 2020.

 Under nästa år startar övriga nationella innovationsområden för ”Trygg i livet 2020”, som handlar om ungas start i livet på tema: ekonomi, boende, lärande och hälsa. I innovationsprocesserna väljer vi att finna nya sätt för att lösa de svåra frågorna.

PM TGL 2020 Info 140206