Sveriges första agila service och utvecklingskommun växer fram

 

En agil service och utvecklingskommunFrån förvaltning och funktion till samverkande arenor för medborgarens nytta och behov. Arbetet i en agil service och utvecklingskommun handlar framförallt om förmågan att införliva ett snabbt, lättrörligt och anpassningbart arbetssätt till en ständigt föränderlig verklighet. En agilt förhållningssätt och beteende behövs exempelvis när:

– organisationen har signalerat särskilda medborgar- behov som den egna verksamheten inte   klarar av att hantera.

– bristande resurser kräver ett nytt sätt att arbeta och en högre grad av samverkan.

– servicegraden inte är tillräckligt hög, såsom när handläggningstider är alltför långa, vid förbättringsarbete för psykisk ohälsa hos unga, samverkan kring ungas sysselsättning eller i arbetet med tryggheten hos kommunens medborgare.

Ett stort tack till alla de drygt 200 engagerade medarbetare, fackliga, chefer och politiker från Ängelholms kommun som aktivt arbetat och prestigelöst bidragit med kompetens och klokskap. 

Ett kortare inslag från Sveriges Radio finns här