Agilt arbetssätt och agila arenor under utveckling

 

 

 

Defintion_agil_arena 3.0

 

Skärmavbild 2014-11-03 kl. 11.34.15

 

 

Advisoryboard – en demokratisk samarbetsform

 

En Advisoryboardprocess är en demokratisk samarbetsform som bygger på att ta tillvara varje individs grundläggande drivkraft, kunskap och erfarenhet. Genom att sammanföra olikheter, komplexa frågor och komplexa relationer skapar vi unika förutsättningar för en gemensam målbild och ett framgångsrikt utvecklingsarbete. 

AdvisoryBoard in progress…