En ”Intressentdialog” om vårdval tillgänglighet och kvalitet

 

”Vård väljer vi när behov uppstår och då får den aldrig vara mer än ett samtal eller ett klick bort”

I skriften ”Vill du välja eller ska jag guida”, kan du läsa mer om sammanfattningen från en serie förutsättningslösa tvärpolitiska möten på temat vårdval, effektivitet, tillgänglighet och kvalitet i den specialiserade öppenvården. Denna skrift innehåller sammanfattande tankar från ”Intressentdialogen” och ger en bild av konceptuella samtal om en vård för alla. Vi vill med skriften uppmuntra till vidare dialog för ökad patientnöjdhet avseende effektivitet, tillgänglighet och kvalitet i den specialiserade öppenvården.

”Trygg i livet 2020”. Innovation för ungas ekonomi, boende, lärande, arbete och hälsa

 

Den 17julia sms 300dpi kopia december inledde vi tillsammans med Region Blekinge det första innovationsområdet av fem i syfte att identifiera och konkretisera nya och innovativa sätt att uppnå en högre grad av trygghet bland unga i Sverige fram till år 2020.

 Under nästa år startar övriga nationella innovationsområden för ”Trygg i livet 2020”, som handlar om ungas start i livet på tema: ekonomi, boende, lärande och hälsa. I innovationsprocesserna väljer vi att finna nya sätt för att lösa de svåra frågorna.

PM TGL 2020 Info 140206