Utvecklingsceller formar nytt vårdval

 

Tre utvecklingsgrupper skapas inom områdena ”Ekonomi”, ”IT/teknik” och ”Kommunikation”. Allt i syfte att göra vården mer tillgänglig för medborgaren. Perspektivet är nationellt och initiativet sprunget ur det innovativa arbetet som redan haft stor betydelse för svensk sjukvård i Halland och nationellt.

 

Nytt samarbete inleds med ”dX9”

 

Nytt samarbete inleds för att tydligt mäta kvalitén på organisationens ledning och styrning. ”dX9”-metoden mäter progressionen i vårt erbjudande för ledning och styrning i stora organisationer samt att den hjälper våra kunder att själva driva och genomföra utvecklingen i konkret förbättringsarbete. Den utgår från våra kunders verklighet och verksamhetsfrågor och varvar praktiska övningar med teori. I all dokumentation ingår bl.a beskrivningar av människors olika kommunikativa behov, deras produktiva och improduktiva mönster och hur man gör för att få olikheterna att berika verksamheten. Metodiken ger också en bra grund för både personlig och professionell utveckling. I referensbasen finns 14 000 intervjuer/enkäter i olika företag och organisationer.