Ledning, styrning och horisontellt ledarskap

 

Ledning och Styrning i SamverkanAlla – varje kommun, varje sjukhus, varje vårdcentral – arbetar i unika miljöer med unika förutsättningar. I denna skrift kan du ta del av ett pågående utvecklingsarbete kring hur dessa aktörer kan leda och styra i samverkan för att bättre tillgodose behoven hos alla de brukare, patienter och kunder som befinner sig i en ständig förflyttning mellan olika samhällstjänster.

I arbetet drar vi slutsatsen att ledarens förmåga att samverka, tydliga individuella uppdrag och tillit till medarbetarens kunskap är avgörande. Vi har också lärt oss att samverkan inte heller enbart kan organiseras i projektform, utan behöver ständigt integreras i en permanent utvecklingskultur. Företaget AdvisoryBoard vill med den här skriften uppmuntra till nya initiativ och konkreta samarbeten som gör vardagen lättare för fler.

 

Ett nytt nationellt nätverk skapas för högre chefer i offentlig sektor

 

Det nya nätverket utgör en förutsättningslös arena och en utvecklingsplattform för att höja kvalitén på det direkta ledarskapet. Nätverket har sin bas på LinkedIn men kommer även att omfattas av fysiska möten i speciellt angelägna frågor.

Inbjudna är uteslutande högre chefer i skattefinansierade organisationer, folkvalda, parternas företrädare och forskare.

Som inbjuden till Advisoryboards nätverk förbinder deltagaren sig att visa respekt för olika synsätt, vara ickedömande och bidra i pågående frågeställningar. Detta för att uppmuntra en stödjande kultur, kunna samtala obehindrat, hålla god stämning och ha ”högt i tak”.

Med detta kunskapsutbyte hoppas vi uppnå ett bättre ledarskap som höjer kvalitén för såväl medarbetaren som den enskilde medborgaren.