Ledning, styrning och horisontellt ledarskap

 

Ledning och Styrning i SamverkanAlla – varje kommun, varje sjukhus, varje vårdcentral – arbetar i unika miljöer med unika förutsättningar. I denna skrift kan du ta del av ett pågående utvecklingsarbete kring hur dessa aktörer kan leda och styra i samverkan för att bättre tillgodose behoven hos alla de brukare, patienter och kunder som befinner sig i en ständig förflyttning mellan olika samhällstjänster.

I arbetet drar vi slutsatsen att ledarens förmåga att samverka, tydliga individuella uppdrag och tillit till medarbetarens kunskap är avgörande. Vi har också lärt oss att samverkan inte heller enbart kan organiseras i projektform, utan behöver ständigt integreras i en permanent utvecklingskultur. Företaget AdvisoryBoard vill med den här skriften uppmuntra till nya initiativ och konkreta samarbeten som gör vardagen lättare för fler.