Verktyg för att leda och genomföra

 

Med vår arbetsform skapar vi värden in hela organisationen som bygger på en kontinuerlig dialog om god kvalitet, som stimulerar organisationens alla nyckeltal, ”mjuka som hårda”. På detta sätt knyter vi samman chefers förmåga och uppdrag. 

Det finns en tydlig koppling mellan olika sätt att organisera och leda arbetet samt hur våra chefer mår och presterar. Vi skapar förutsättningar för kvalitativ verksamhetsstyrning och utvecklar en strategi och en struktur i syfte att:

  • ge tydliga uppdrag och målbilder för chefer
  • optimera chefers förmågor med verksamhetens behov
  • utveckla verksamheten, bygga och sprida kunskap genom både vertikal och horisontell kommunikation i hela organisationen.

Via analys genom ”dX9”-metoden och personliga intervjuer gör vi en revision av varje chefs uppdrag, och formar en struktur för det goda chefskapet genom hela organisationen.