Mätning av chefers ledarförmåga

 

För att reflektera och bedöma uppnått resultat samarbetar vi med ”dX9”-metoden. Organisationens ledarskap utvärderas genom intervjuer och frekventa webbenkäter under arbetets gång. Resultatet av alla personliga intervjuer och analyser ger oss goda rekommendationer för hur varje enskild organisation (uppdragsgivare) på bästa och mest effektiva sätt kan samarbeta som ledningsgrupp och organisation. Det handlar om en lärande process som tar direkt sikte på organisationens mätbara mål och nyckeltal.