Individuell chefsrådgivning

 

Individuell chefsrådgivning riktar sig till den enskilde individen i såväl sin yrkesroll som i sitt uppdrag och även utifrån sin egen drivkraft. Syftet är att skapa ett fruktsamt ledarskap.

  1. Personlig fördjupande intervju och mätning via dX9-metoden samt analys av dessa
  2. Kartläggning och återkoppling
  3. Individuell plan
  4. Strategisk rådgivning

Varje intervju och mätning analyseras och återkopplas exklusivt till den enskilde individen. Analysen genomförs i syftet att möta varje individs inre motivationskraft för att därmed öka kunskapen och förståelsen mellan chefer i organisationen, men även mellan medarbetare och chefer.

I den individuella planen upprättas mål för chefen. Under en bestämd period får individen professionellt löpande stöd i yrkesrollen eller i specifika frågor, exempelvis strategiska och/eller taktiska vägval, förhandlingssituationer, avveckling och utveckling av verksamhet och människor, genomförande av planer samt stöd i affärs- och verksamhetsplanarbete. Arbetet växlar i karaktär beroende på, komplexitet, omvärldsfaktorer, storlek och typ av organisation.