48-timmars affärsplan

 

48-timmars affärsplan är en process som utvecklats i samarbete med lednings och nyckelpersoner i organisationen. Initialt sker ett insiktsarbete i form av intervjuer med ledningsgrupp och nyckelpersoner för att bl.a. identifiera ingångsvärden såsom värderingar, kärnvärden, kännetecken, nyckeltal etc. 48 timmars effektivt arbete resulterar i en affärs-/verksamhetsplan med tillhörande strategier, aktiviteter, fördelat ansvar, tid och mål.

48-timmars affärsplaneprocess

1. Konkretisera mål och nyckeltal.

2. Definiera och formulera strategier.

3. Fastställa av vision och värdegrund.

4. Kreera relevanta aktiviteter.

5. Kalibrera – mål, strategier, aktiviteter och nyckeltal.

6. Förpackning av affärsplan – sammanställning av processen och affärsplanen i förutbestämt format.