Rådgivande organ

 

Ett rådgivande organ bestående av individer med en speciell kunskap och förmåga, engageras över en längre tid och organet formas utifrån varje uppdragsgivares behov. Tvärvetenskaplig kompetens knyts till klientens styrelse, ledning eller specifika behov. Syftet med ett rådgivande organ är att garantera ett långsiktigt resultat genom en hög kunskapsnivå över tiden. Målet är att bistå klienten i deras ambitioner genom att stötta med explicit kompetens.