Intressentdialogen

 

Intressentdialogen betyder samverkan och demokrati i utvecklingsarbetet och används med fördel som arbetsform i offentliga- och politiskt styrda organisationer eller när frågan är komplex. I en intressentdialog sammanför vi individer som besitter en speciell kompetens, förmåga och/eller perspektiv, men framför allt människor med ett direkt intresse för den speciella sakfrågan. Individerna kan komma från olika delar av samhället-regionalt/nationellt och vara aktiva inom områden t.ex. inom politik, forskning, intresse-organisationer, näringsliv, fack, kultur, miljö, kund eller medborgarrepresentanter. Antalet deltagare i en dialogen kan variera mycket, allt från 30-200 personer, beroende på frågans dignitet.