Innovation- och utvecklingsceller

 

Innovations- och utvecklingsceller är en fördjupning av ett specifikt definierat ämne. Specialister inom utvalt område engageras för att tillsammans utveckla och innovera nya lösningar. Resultatet av cellen kan bli en separat handlingsplan, men kan också utgöra strategiska riktlinjer och aktiviteter som kan ha syftet att integreras i en vidare intressentdialog. En innovationscell omfattar i regel mellan 5-20 personer och har sitt primära syfte när man behöver fördjupa sig inom ett ämne.