Innovation och utvecklingsprocesser

 

Små droppar av innovation som gör stor skillnad för de många människorna.

Att arbeta med innovation är inte oftast att ”uppfinna hjulet”. Givetvis finner vi ofta något helt nytt, men mer vanligt är det att vi skapar förnyelse av redan befintlig kunskap och när vi utvecklar och innoverar något som redan existerar. Det handlar ofta om att göra något man gjort länge på ett helt nytt sätt. Att skapa nya värden kring något som redan finns. Läs mer i menyn om ”Innovation och intressenter”.

Intressentdialogen finns för att inhämta kunskap och skapa ett brett stöd för det pågående utvecklingsarbetet. Detta blir extra viktigt i politiskt och demokratiskt styrda organisationer eller där marknaden man arbetar på starkt berör samhällen och sociala värden i vår omvärld.