Ett nytt nationellt nätverk skapas för högre chefer i offentlig sektor

 

Det nya nätverket utgör en förutsättningslös arena och en utvecklingsplattform för att höja kvalitén på det direkta ledarskapet. Nätverket har sin bas på LinkedIn men kommer även att omfattas av fysiska möten i speciellt angelägna frågor.

Inbjudna är uteslutande högre chefer i skattefinansierade organisationer, folkvalda, parternas företrädare och forskare.

Som inbjuden till Advisoryboards nätverk förbinder deltagaren sig att visa respekt för olika synsätt, vara ickedömande och bidra i pågående frågeställningar. Detta för att uppmuntra en stödjande kultur, kunna samtala obehindrat, hålla god stämning och ha ”högt i tak”.

Med detta kunskapsutbyte hoppas vi uppnå ett bättre ledarskap som höjer kvalitén för såväl medarbetaren som den enskilde medborgaren.