Process management and partners

 

Innovation och intressentdialog
E-mail: Jessica Skantze

Chefsrådgivning, ledning och styrning samt affärsplan
E-mail: Jörgen Wahl

Chefsrådgivning beteendeutveckling
E-mail: Vakant

“dX9”-metoden mätverktyg, drivkraft och analys
E-mail: Johan Zälle

Kommunikation, copy och layout
E-mail: Jimmy Östholm

Anpassad processplanering och metoder
E-mail: Coordinator

Kommunikatörsträning för chefer
E-mail: Michael Riise

Projektkoordination och förfrågningar
Phone: +46 8 30 12 00
E-mail: Coordinator

Samarbeten