En ”Intressentdialog” om vårdval tillgänglighet och kvalitet

 

”Vård väljer vi när behov uppstår och då får den aldrig vara mer än ett samtal eller ett klick bort”

I skriften ”Vill du välja eller ska jag guida”, kan du läsa mer om sammanfattningen från en serie förutsättningslösa tvärpolitiska möten på temat vårdval, effektivitet, tillgänglighet och kvalitet i den specialiserade öppenvården. Denna skrift innehåller sammanfattande tankar från ”Intressentdialogen” och ger en bild av konceptuella samtal om en vård för alla. Vi vill med skriften uppmuntra till vidare dialog för ökad patientnöjdhet avseende effektivitet, tillgänglighet och kvalitet i den specialiserade öppenvården.