Sveriges första agila service och utvecklingskommun växer fram

 

En agil service och utvecklingskommunFrån förvaltning och funktion till samverkande arenor för medborgarens nytta och behov. Arbetet i en agil service och utvecklingskommun handlar framförallt om förmågan att införliva ett snabbt, lättrörligt och anpassningbart arbetssätt till en ständigt föränderlig verklighet. En agilt förhållningssätt och beteende behövs exempelvis när:

– organisationen har signalerat särskilda medborgar- behov som den egna verksamheten inte   klarar av att hantera.

– bristande resurser kräver ett nytt sätt att arbeta och en högre grad av samverkan.

– servicegraden inte är tillräckligt hög, såsom när handläggningstider är alltför långa, vid förbättringsarbete för psykisk ohälsa hos unga, samverkan kring ungas sysselsättning eller i arbetet med tryggheten hos kommunens medborgare.

Ett stort tack till alla de drygt 200 engagerade medarbetare, fackliga, chefer och politiker från Ängelholms kommun som aktivt arbetat och prestigelöst bidragit med kompetens och klokskap. 

Ett kortare inslag från Sveriges Radio finns här

Ledning, styrning och horisontellt ledarskap

 

Ledning och Styrning i SamverkanAlla – varje kommun, varje sjukhus, varje vårdcentral – arbetar i unika miljöer med unika förutsättningar. I denna skrift kan du ta del av ett pågående utvecklingsarbete kring hur dessa aktörer kan leda och styra i samverkan för att bättre tillgodose behoven hos alla de brukare, patienter och kunder som befinner sig i en ständig förflyttning mellan olika samhällstjänster.

I arbetet drar vi slutsatsen att ledarens förmåga att samverka, tydliga individuella uppdrag och tillit till medarbetarens kunskap är avgörande. Vi har också lärt oss att samverkan inte heller enbart kan organiseras i projektform, utan behöver ständigt integreras i en permanent utvecklingskultur. Företaget AdvisoryBoard vill med den här skriften uppmuntra till nya initiativ och konkreta samarbeten som gör vardagen lättare för fler.