Att arbeta agilt

 

Agil bildVarför ska man arbeta agilt i offentligt styrda organisationer:

Ordet ”agilt” är hämtat från engelskan och betyder lättrörligt och anpassningsbart. Begreppet agilt arbetssätt finns i olika former, bland annat inom IT och tillverkningsindustrin.  Att arbeta agilt i offentligt styrda organisationer handlar framförallt om att införliva ett snabbt, lättrörligt och anpassningbart arbetssätt med hög flexibilitet att organisera verksamheten till en ständigt föränderliga brukar- och medborgarbehov.  I offentligt styrda organisationer kan det agila arbetssättet starkt bidra till att utveckla organisationens förmåga att leverera service utifrån medborgarens behov, snarare än från en förvaltande organisation. För mer info.

Ett agilt arbetssätt fungerar särskilt väl när:

Organisationen har signalerat komplexa brukare- och medborgarbehov som den egna verksamheten inte har förmåga att tillfredsställa.

Servicegraden inte är tillräckligt hög, till exempel när handläggningstider är alltför långa, under förbättringsarbete för psykisk ohälsa hos unga, samverkan kring ungas sysselsättning eller trygga medborgare.

Bristande resurser kräver ett nytt sätt att arbeta och krav på en högre grad av samverkan.