AdvisoryBoard presenterar Trygg i Livet 2020

 

DSC_0925Företaget AdvisoryBoard lyfter på locket och inleder fem sammanlänkande innovationsprocesser i syfte att identifiera och konkretisera nya och innovativa sätt att uppnå en högre grad av trygghet bland unga i Sverige fram till år 2020. Innovationsområden för utveckling är ekonomi, boende, sysselsättning, lärande och hälsa. I processen väljer vi att finna nya sätt för att lösa de svåra frågorna. Grunden för arbetet är innovation, dvs en så hög grad av utveckling och nya lösningar som möjligt. Innovationsprocessen ger oss nya lösningar på gamla problem men också nya kunskaper i helt nya allianser. Grunden för såväl deltagare som finansiärer, är ett förutsättningslöst engagemang och socialt ansvarstagande samt en vilja att göra livet tryggare för unga människor. Kommunala och statliga bolag och förvaltningar, ideella organisationer och näringsliv bjuds in att delta i arbetet. Kontakt. Läs mer om projektet