Advisoryboard – en demokratisk samarbetsform

 

En Advisoryboardprocess är en demokratisk samarbetsform som bygger på att ta tillvara varje individs grundläggande drivkraft, kunskap och erfarenhet. Genom att sammanföra olikheter, komplexa frågor och komplexa relationer skapar vi unika förutsättningar för en gemensam målbild och ett framgångsrikt utvecklingsarbete. 

AdvisoryBoard in progress…