Kontakt

 

AdvisoryBoard
Box 585
101 31 Stockholm

E-post: Generella frågor

Telefon: +46 8 30 12 00

Företaget AdvisoryBoard arbetar i komplexa organisationer med chefsrådgivning,
utvecklings- och innovationsprocesser i Sverige och övriga världen.
 

Presskontakt: Chefsrådgivning inom ledning och styrning samt horisontellt ledarskap i offentlig och privat verksamhet Jörgen Wahl

Presskontakt: Agil arena, Intressentdialog, Innovations- och utvecklingsprocesser Jessica Skantze