Sveriges första tillitsbaserade, agila service och utvecklingskommun sedan 2014.

 

En agil service och utvecklingskommunFrån förvaltning och funktion till samverkande arenor för medborgarens nytta och behov. Arbetet i en agil service och utvecklingskommun handlar framförallt om förmågan att införliva ett snabbt, lättrörligt och anpassningbart arbetssätt till en ständigt föränderlig verklighet. En agilt förhållningssätt och beteende behövs exempelvis när:

– organisationen har signalerat särskilda medborgar- behov som den egna verksamheten inte   klarar av att hantera.

– bristande resurser kräver ett nytt sätt att arbeta och en högre grad av samverkan.

– servicegraden inte är tillräckligt hög, såsom när handläggningstider är alltför långa, vid förbättringsarbete för psykisk ohälsa hos unga, samverkan kring ungas sysselsättning eller i arbetet med tryggheten hos kommunens medborgare.

Ett stort tack till alla de drygt 200 engagerade medarbetare, fackliga, chefer och politiker från Ängelholms kommun som aktivt arbetat och prestigelöst bidragit med kompetens och klokskap. 

Ett kortare inslag från Sveriges Radio finns här

AdvisoryBoard presenterar Trygg i Livet 2020

 

DSC_0925Företaget AdvisoryBoard lyfter på locket och inleder fem sammanlänkande innovationsprocesser i syfte att identifiera och konkretisera nya och innovativa sätt att uppnå en högre grad av trygghet bland unga i Sverige fram till år 2020. Innovationsområden för utveckling är ekonomi, boende, sysselsättning, lärande och hälsa. I processen väljer vi att finna nya sätt för att lösa de svåra frågorna. Grunden för arbetet är innovation, dvs en så hög grad av utveckling och nya lösningar som möjligt. Innovationsprocessen ger oss nya lösningar på gamla problem men också nya kunskaper i helt nya allianser. Grunden för såväl deltagare som finansiärer, är ett förutsättningslöst engagemang och socialt ansvarstagande samt en vilja att göra livet tryggare för unga människor. Kommunala och statliga bolag och förvaltningar, ideella organisationer och näringsliv bjuds in att delta i arbetet. Kontakt. Läs mer om projektet